تعرفه های ست اداری

برای مرسومات چاپی فایل مخصوص چاپ ارائه می گردد و در صورتی که مشتری درخواست سورس لایه باز نمایذ 25% هزینه طراحی بابت سورس دریافت می گردد.

جهت دریافت لیست هزینه های چاپ، خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس با ما یا ارسال ایمیل درخواست نمایید.


لیست تعرفه های طراحی ست اداری در صورتی که "همراه با سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
کارت ویزیت ۳۵,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
سربرگ A4 ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
سربرگ A5 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۱۵۰۰۰ تومان برای این سایز
یاداشت A6 یا A7 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۱۵۰۰۰ تومان برای هر سایز
پاکت نامه A4 ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
پاکت نامه A5 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۱۵۰۰۰ تومان برای این سایز
پاکت نامه اداری (ملخی) ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
فولدر (یکرو) ۸۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
فولدر (دورو) ۱۲۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
فاکتور ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
لیبل CD یا DVD ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
پاکت CD یا DVD ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
هزینه های چاپ جدا از هزینه طراحی می باشند

لیست تعرفه های طراحی ست اداری در صورتی که "بدون سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
کارت ویزیت ۵۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
سربرگ A4 ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
سربرگ A5 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۲۰۰۰۰ تومان برای این سایز
یاداشت A6 یا A7 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۱۵۰۰۰ تومان برای هر سایز
پاکت نامه A4 ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
پاکت نامه A5 در صورتی که با سایز A4 سفارش داده شود ۲۰۰۰۰ تومان برای این سایز
پاکت نامه اداری (ملخی) ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
فولدر (یکرو) ۱۰۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
فولدر (دورو) ۱۴۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
فاکتور ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
لیبل CD یا DVD ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۱۵۰۰۰ تومان)
پاکت CD یا DVD ۶۰,۰۰۰ ارائه ۲ طرح (طرح های اضاف، طرحی ۲۰,۰۰۰ تومان)
***